Privacy Statement

Voor uw veiligheid

De Mobiliteitsbaas B.V., statutair gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende aan het adres  Mussenstraat 9, 1223BC Hilversum, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

De Mobiliteitsbaas B.V. (KVK 88583333)

Mussenstraat 9

1223BC Hilversum

Bart Meijs is de Functionaris Gegevensbescherming van De Mobiliteitsbaas hij is te bereiken via +31613877832 en bart@demobiliteitsbaas.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Mobiliteitsbaas verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer

– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld wanneer je het contactformulier invult, voor zover van toepassing bijvoorbeeld jouw BTW nummer, KVK nummer, jouw Bedrijfsnaam etc.
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en type apparaat

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@demobiliteitsbaas.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Mobiliteitsbaas verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Verzenden van een nieuwsbrief, white paper en/of reclamefolder;
  • Het verwerken van een enquête en/of vragenlijst;
  • Mobiliteitsbaas analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en/of diensten af te stemmen op uw voorkeuren;

Geautomatiseerde besluitvorming

De Mobiliteitsbaas neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Mobiliteitsbaas) tussen zit. De Mobiliteitsbaas gebruikt Google Analytics om website statistieken te kunnen meten aldoende zo de inhoud van de website te optimaliseren. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en daarom niet van invloed op je privacy.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Mobiliteitsbaas bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 60 dagen voor de gegevens die je via het contactformulier aan ons hebt doorgegeven.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Mobiliteitsbaas verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden  als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Mobiliteitsbaas gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Mobiliteitsbaas. Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou aanhouden  in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde derde  te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mobiliteitsbaas.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Bij een eerste bezoek aan onze website hebben wij jou geïnformeerd over ons gebruik van cookies en jou toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt de verleende toestemming voor het gebruik van cookies intrekken waardoor er geen cookies meer worden geplaatst. Deze worden dan ook niet meer opgeslagen. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De Mobiliteitsbaas wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Mobiliteitsbaas neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice op telefoonnummer 088-1110059 of via info@demobiliteitsbaas.nl.