Subsidies voor elektrische auto’s, bedrijfswagens, laadpalen en zonnepanelen. Een compleet overzicht van alle categorieën en mogelijkheden

Profiteer van de vele financiële voordelen

Subsidies voor elektrische auto’s en bedrijfswagens zijn er in vele soorten en maten. Overheden stimuleren duurzame mobiliteit via diverse regelingen en fiscale voordelen. Een aantal van deze financiële prikkels voor ondernemers en berijders worden de komende jaren afgebouwd dus wacht niet te lang.
Deze subsidies zijn in 5 categorieën onder te verdelen. Lees op deze pagina welke voor jou van toepassing zijn en hoe je daar gebruik van kunt maken.

Categorieën subsidies elektrische mobiliteit:

 • Subsidies ter financiële ondersteuning: Algemene landelijke subisdies om tegemoet te komen in de investeringen
 • Fiscale voordelen: Fiscale voordelen voor werkgevers en werknemers
 • Lokale subsidies: Subsidies en andere voordelen vanuit lokale overheden
 • Innovatie en marktontwikkelingssubsidies: Nationale subsidies gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten en technieken voor elektrische mobiliteit
 • Europese regelingen: EU subsidies gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten en technieken voor elektrische mobiliteit

 

FINANCIËLE ONDERSTEUNING

Subsidies voor elektrische auto's en bedrijfswagens

Landelijk zijn er in 2019 de volgende subsidies ter financiële onderstening van investeringen in elektrische voertuigen, laadpalen of zonnepanelen:

 • Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Voertuigen op de Milieulijst komen in aanmerking als aftrekpost voor de fiscale winst. Aftrekpost bedraagt maximaal 36% van de investering.

 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De investering in laadpalen en zonnepanelen kunnen in aanmerking komen voor KIA. Maximale aftrekpost is 28% van de investering.

 • Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Tot 75% van de investering kan willekeurig worden afgeschreven. Het voertuig moet op de Milieulijst staan.

 • Energie Investeringsaftrek (EIA)

Een investering in zonnepanelen kan in aanmerking voor de EIA. Maximale aftrekpost bedraagt 45% van de investering.

De EIA is niet te combineren met MIA

 

FISCALE VOORDELEN

De volgende fiscale voordelen voor elektrisch rijden zijn in 2019 van kracht:

 • Lagere bijtelling

In plaats van 22% betaal je over de eerste €50.000 van de fiscale waarde slechts 4% bijtelling voor je volledig elektrische auto. In 2020 verandert deze bijtelling.

 • Geen wegenbelasting (MRB)

Elektrische voertuigen zijn tot 2025 vrijgesteld van wegenbelasting. Daarna wordt dit bedrag langzaam gelijk getrokken worden met de reguliere MRB tarieven.

 • Geen BPM

Elektrische voertuigen zijn vrijgesteld van BPM tot 2025

LOKALE SUBSIDIES

Lokale overheden bieden ook tal van stimuleringsmaatregelen. De meest voorkomende zijn:

 • Gratis openbare laadpaal

Veel lokale overheden hebben een regeling waarbij gratis een openbare laadpaal kan worden aangevraagd. Deze wordt indien mogelijk binnen straal van 300 meter geplaatst

 • Subsidie elektrische bedrijfsauto

Sommige gemeenten verschaffen een subsidie van rond de €5.000 voor aanschaf van een elektrische bedrijfsauto.

 • Subsidie elektrische deelauto

Sommige gemeenten en provincies verschaffen een subsidie van rond de €5.000 voor de aanschaf van een elektrische deelauto.

Het aantal subsidies voor elektrische auto’s op lokaal niveau is enorm. Kijk daarom ook op de website van jou gemeente en proivincie naar de mogelijkheden.

INNOVATIE EN MARKTONTWIKKELING

Produceer of ontwikkel je een product op gebied van elektrische mobiliteit dan zijn er meer dan 10 regelingen. Variërend van subsidie tot borgstelling en vaak voor elke fase in het innovatietraject weer een andere regeling. De meest bekende:

 • Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Deze (fiscale) regeling is gericht op de R&D fase van het innovatietraject

 • Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

De MIT is een subsidie voor de pilot en marktvoorbereidingsfase. Deze subsidie is voor innovatie in het MKB segment

 • Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en -innovaties in transport  (DKTI Transport)

De DKTI stimuleert innovatie van transportoplossingen met (vrijwel) geen uitstoot.

 • Diverse leningen en garantiemogelijkheden

Daarnaast zijn er nog  vele regelingen in de vorm van aantrekkelijke leningen of garantiefondsen. Deze zijn er van de R&D- tot en met de opschalingsfase

Lees meer op de website van de RVO

EUROPESE REGELINGEN

Tot slot de meest relevante regelingen in Europees verband

 •  Horizon 2020

Stumleren van Europees onderzoek en innovatie het gebied van mobiliteit.

 •  INTERREG

Met dit programma’s wordt een grensoverschrijdende samenwerking aan maatschappelijke opgaven in de regio gestimuleerd. Zeer breed qua beleidsgebied, elektrisch vervoer komt hier  zeker ook voor in aanmerking.

 • LIFE

LIFE is een Europees programma gericht op verbetering van het milieu en klimaat.

Elektrische mobiliteit draagt ook bij aan de doelstellingen binnen deze subsidieregeling.

 • EUROSTARS

Dit innovatieprogramma voor het MKB richt zich op nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van slimme, duurzame en geïntegreerde transportoplossingen.

Hopelijk geeft dit artikel je een goed beeld van alle mogelijke subsidies voor elektrische auto’s. Indien je toch wat meer wil weten of hulp bij de aanvraag kan gebruiken, stuur ons dan een berichtje.