Bij veel organisaties ligt de verantwoordelijkheid voor het wagenpark bij de facilitair manager. Dit vergt, naast veel tijd, ook steeds meer kennis. Kennis van technologische ontwikkelingen als elektrische auto’s, autodeelconcepten en e-bikes maar ook op gebied van de steeds veranderende wet- en regelgeving, fiscaliteit, subsidies en klimaatplannen. 

Veel facilitair managers geven aan het overzicht kwijt te zijn. Bij organisaties die al geruime tijd bestaan is vaak een wildgroei aan leveranciers ontstaan. Naast een leasemaatschappij of autoleverancier zijn er voor een toekomstbestendig mobiliteitsbeleid nog vele andere leveranciers nodig. Bijvoorbeeld voor het verzorgen van laadpalen, laadpassen, voertuigsystemen, mobiliteitskaarten, e-bikes of “slimme” poolauto’s.

Van de facilitair manager wordt steeds meer de rol van mobiliteitsexpert verwacht. Aangezien hij daarnaast voor vele andere facilitaire zaken verantwoordelijk is, ontstaat er een groeiende behoefte aan een zogenaamde “one-stop-shop” oplossing. Één loket voor alle mobiliteitszaken.

Op deze behoefte heeft De Mobiliteitsbaas ingespeeld met een full service concept. In de meest vergaande vorm heeft de klant alleen nog contact met ons. Aan de hand van onze dienstverleningsmatrix kan de klant volledig op maat bepalen welke werkzaamheden hij graag aan De Mobiliteitsbaas over laat en welke hij zelf wil blijven doen.

Doordat De Mobiliteitsbaas als onafhankelijk specialist ook naar huidige contracten en inkoopafspraken kijkt, lukt het vrijwel altijd om de kosten voor het uitbesteden voor de klant terug te verdienen. Zo worden klanten ontzorgd en gaat de dienstverlening omhoog. Daarnaast wordt er bespaard op directe en indirecte kosten.

Het belangrijkste echter is de rol van sparringpartner. Sparren over het updaten van de autoregeling, het opstellen van een mobiliteitsbeleid maar bijvoorbeeld ook over het reduceren van operationele werkzaamheden. Zo kan de facilitair manager een professioneel beleid (uit)voeren, behoudt hij of zij het overzicht en ontstaat er meer ruimte voor andere facilitaire taken.