Nederland heeft recentelijk een belangrijke maatregel genomen in de strijd tegen klimaatverandering door de invoering van verplichte CO2-rapportage voor werkgebonden personenmobiliteit voor bedrijven met meer dan 100 medewerkers. Met deze maatregel wil het land de uitstoot in het bedrijfsleven verminderen en bijdragen aan een duurzame toekomst.

Vanaf 1 januari 2024 zijn bedrijven met meer dan 100 medewerkers verplicht om CO2-rapportage uit te voeren met betrekking tot werkgebonden personenmobiliteit. Dit betekent dat deze bedrijven van alle medewerkers gegevens moeten verzamelen over het afgelegde aantal kilometers, het gebruikte vervoermiddel en de bijbehorende brandstofsoortCO2-uitstoot. Niet alleen zakelijk maar ook woon-werk.

Het implementeren van deze verplichte CO2-rapportage vergt tijd en inspanning. Bedrijven hebben al snel minstens drie maanden tijd nodig om zich voor te bereiden op de implementatie en om de benodigde gegevensverzameling op te zetten.

werkgebonden personenmobiliteit

In Nederland is in 2019 het Klimaatakkoord afgesloten. Daarin hebben overheden, werkgevers en maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt om de CO2 -uitstoot te verminderen. Een van de afspraken is dat werkgevers met 100 of meer werknemers hun jaarlijkse CO2 -uitstoot door werkgebonden personenmobiliteit verminderen zodat die in 2030 in totaal met minimaal 1,5 megaton is verminderd. Door het meten en rapporteren van CO2-uitstoot kunnen bedrijven hun eigen impact evalueren en gerichte maatregelen nemen om deze te verminderen. Dit kan onder andere het stimuleren van thuiswerken, het gebruik van elektrische voertuigen of het bevorderen van het openbaar vervoer.

In plaats van een verplichting voor individuele werkgevers is gekozen voor een gezamenlijk CO2 -uitstoot plafond. De komende jaren wordt gekeken of de CO2 -uitstoot door werkgebonden personenmobiliteit van alle werkgevers met 100 of meer werknemers onder dat plafond blijft.

In 2026 vindt een evaluatie plaats. Als dan blijkt dat de CO2 – uitstoot niet onder het plafond is gebleven, zal in de regelgeving een maximum CO2 -uitstoot per reizigerskilometer worden opgenomen.

Met de verplichte CO2-rapportage voor werkgebonden personenmobiliteit voor bedrijven met meer dan 100 medewerkers zet Nederland een belangrijke stap in haar inspanningen om de klimaatdoelstellingen te bereiken. Door gezamenlijke inspanningen van bedrijven, overheden en individuen kunnen we de negatieve gevolgen van klimaatverandering beperken en streven naar een groenere en schonere toekomst voor ons allemaal.