Stap 9. Go Live
Naar een duurzaam en aantrekkelijk mobiliteitsbeleid

Kom je er even niet uit?

65% Bekijkt de gedragscampagne

2% neemt direct contact op

Stap 9. Go Live
Naar een duurzaam en aantrekkelijk mobiliteitsbeleid

Kom je er even niet uit?

65% Bekijkt de gedragscampagne

2% neemt direct contact op

Livegang van je mobiliteitsbeleid

Go Live

Informeer medewerkers over het nieuwe beleid en de werkwijze en stimuleer gewenst gedrag, bijvoorbeeld middels een gedragscampagne. Monitor het reisgedrag en de kosten en stuur bij waar gewenst.

Vragen

Heb je nog additionele onderzoeksvragen? Ook met maatwerk analyses kunnen we je verder helpen. Voorbeelden hiervan kunnen zijn een kosten-batenanalyse voor een eigen poolauto, inventarisatie van de uitbreidingsmogelijkheden om te laden op een kantoorlocatie of een haalbaarheidsonderzoek naar een fietshub op een specifieke locatie.

Go Live

Informeer medewerkers over het nieuwe beleid en de werkwijze en stimuleer gewenst gedrag, bijvoorbeeld middels een gedragscampagne. Monitor het reisgedrag en de kosten en stuur bij waar gewenst.

Vragen

Heb je nog additionele onderzoeksvragen? Ook met maatwerk analyses kunnen we je verder helpen. Voorbeelden hiervan kunnen zijn een kosten-batenanalyse voor een eigen poolauto, inventarisatie van de uitbreidingsmogelijkheden om te laden op een kantoorlocatie of een haalbaarheidsonderzoek naar een fietshub op een specifieke locatie.

Deze klanten gingen je voor