Het NIEUWE wagenparkbeheer

Het meest duurzame wagenparkbeleid van Nederland!

Planet-verduurzaam je wagenpark en mobiliteit

Stimulering van groener reizen

Planet-verduurzaam je wagenpark en mobiliteit

De groenste leveranciers

Planet-verduurzaam je wagenpark en mobiliteit

Naar 100% elektrisch

Planet-verduurzaam je wagenpark en mobiliteit

Hoge score op de CO2-prestatieladder

Voor het meest duurzame en zorgeloze wagenparkbeleid hoef je nu niet verder te zoeken. Met het NIEUWE wagenparkbeheer wordt anders en groener reizen niet alleen gefaciliteerd maar ook gestimuleerd. Het OV en de fiets spelen hier een grote rol in en alle nieuw te bestellen lease-auto’s zijn 100% elektrisch. Een aantrekkelijk beleid voor je medewerkers en het mobiliteitsbeleid wordt hiermee een stuk duurzamer. De voordelen op een rij:

  • Ontzorging operationeel beheer
  • Aantrekkelijk beleid voor medewerkers
  • Beleid is altijd up to date
  • Kostenverlagend
  • CO2 rapportage
  • Minder administratie
  • Continue beoordeling op duurzaamheid van leveranciers
  • Uitwisseling van overtollige leaseauto’s

Geheel zorgeloos want wij updaten het beleid doorlopend, leveren CO2-rapportages op van álle zakelijke reizen en beoordelen continue alle leveranciers op de duurzaamheid van hun bedrijfsvoering. Er zitten nog veel meer voordelen aan maar die lichten we graag persoonlijk toe.