Stap 1. Opstart
Naar een duurzaam en aantrekkelijk mobiliteitsbeleid

Kom je er even niet uit?

97% vraagt template aan

3% neemt direct contact op

Stap 1. Opstart
Naar een duurzaam en aantrekkelijk mobiliteitsbeleid

Kom je er even niet uit?

97% vraagt template aan

3% neemt direct contact op

Een succesvolle start begint hier

Formuleer de vraagstelling. Wat is de huidige situatie (IST) en waar wil je als organisatie naartoe (SOLL). Dit is de hoofdvraag, beschrijf ook welke deelvragen daar eventueel nog onder hangen. Benoem doelstellingen, scope, randvoorwaarden, ambities, risico's en planning en borg deze bij de directie.

Doelstellingen

Wat wil je bereiken? Denk aan de 4 p's:

  • Planet: duurzamer mobiliteitsbeleid, CO2-reductie

  • People: goed werkgeverschap, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, bevordering van vitaliteit

  • Profit: totale mobiliteitskosten

  • Problem free: operationele uitvoering, gebruikersgemak, administratie

Scope

Bepaal de kaders van wat binnen het project valt. Bijvoorbeeld: reizen binnen Nederland of ook buitenlandse reizen. Enkel de personenwagens of ook de bedrijfsbussen?

Randvoorwaarden

Aan welke voorwaarden moet de oplossing minimaal voldoen? Voorbeelden hiervan zijn, invulling geven aan de CO2-rapportageplicht of volledige elektrificatie van het wagenpark

Ambities

Zijn er naast de genoemde doelstellingen nog bepaalde ambities? Bijvoorbeeld het meest aantrekkelijke of duurzame beleid binnen de branche?

Risico's

Welke mogelijke risico kan je voorzien en welke maatregelen zou je dan kunnen treffen? Denk hierbij aan uitdagingen met laden en actieradius, weerstand onder een groep medewerkers, veranderende wetgeving. En zijn er bepaalde afhankelijkheden die van invloed kunnen zijn?

Planning

Bepaal milestones en globale planning. Wanneer is de  onderzoeksfase afgerond, concept plan gereed, presentaties bij besluitvormingsorganen (OR, directie), implementatiefase, Go Live!

Doelstellingen

Wat wil je bereiken? Denk aan de 4 p's:

  • Planet: duurzamer mobiliteitsbeleid, CO2-reductie

  • People: goed werkgeverschap, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, bevordering van vitaliteit

  • Profit: totale mobiliteitskosten

  • Problem free: operationele uitvoering, gebruikersgemak, administratie

Scope

Bepaal de kaders van wat binnen het project valt. Bijvoorbeeld: reizen binnen Nederland of ook buitenlandse reizen. Enkel de personenwagens of ook de bedrijfsbussen?

Randvoorwaarden

Aan welke voorwaarden moet de oplossing minimaal voldoen? Voorbeelden hiervan zijn, invulling geven aan de CO2-rapportageplicht of volledige elektrificatie van het wagenpark

Ambities

Zijn er naast de genoemde doelstellingen nog bepaalde ambities? Bijvoorbeeld het meest aantrekkelijke of duurzame beleid binnen de branche?

Risico's

Welke mogelijke risico kan je voorzien en welke maatregelen zou je dan kunnen treffen? Denk hierbij aan uitdagingen met laden en actieradius, weerstand onder een groep medewerkers, veranderende wetgeving. En zijn er bepaalde afhankelijkheden die van invloed kunnen zijn?

Planning

Bepaal milestones en globale planning. Wanneer is de  onderzoeksfase afgerond, concept plan gereed, presentaties bij besluitvormingsorganen (OR, directie), implementatiefase, Go Live!

Breng de stakeholders in kaart, stel een RACI op, en formeer een projectteam en eventueel een stuurgroep.

Wil je een voortvarende start maken? Vraag ons template van een projectdocument op

97% vraagt template aan

Deze klanten gingen je voor