Stap 2. Analyse
Naar een duurzaam en aantrekkelijk mobiliteitsbeleid

Kom je er even niet uit?

73% bekijkt medewerkersenquête

10% neemt direct contact op

Stap 2. Analyse
Naar een duurzaam en aantrekkelijk mobiliteitsbeleid

Kom je er even niet uit?

73% bekijkt medewerkersenquête

10% neemt direct contact op

Breng de huidige situatie in kaart

Medewerkers

Inventariseer de behoefte van je medewerkers; gebruikers (reizen) en uitvoerenden (systemen, rapportages) bijvoorbeeld door middel van een medewerkerenquête of organiseer focusgroepen

*door vroegtijdig en frequent je medewerkers bij het project te betrekken creëer je draagvlak en ambassadeurs voor het nieuwe beleid.

Wagenpark (-beleid)

Bepaal in hoeverre het huidige beleid geschikt is voor elektrificatie en of er aanpassingen nodig zijn. Stel jezelf hiervoor onder andere de volgende vragen:

  • Zijn de budgetten toereikend?
  • Is er binnen elke leasecategorie een passend aanbod van elektrische voertuigen?
  • Per wanneer komen er goede alternatieven?
  • Wat is een mogelijk transitieplan voor alle expiraties?
  • Is er een hoofdstuk over laden in de regeling opgenomen?

Overige mobiliteitsregelingen

Zijn er nog andere regelingen naast de autoregeling? Bijvoorbeeld een kilometervergoeding, thuiswerkvergoeding of OV-regeling? Bepaal welke uitbreidingen er mogelijk zijn die duurzame mobiliteit bevorderen. Denk hierbij aan een fietsleaseregeling, OV-kaart voor alle medewerkers en gedifferentieerde kilometervergoeding.

Laadmogelijkheden

Als alle leaserijders elektrisch gaan rijden. Zijn er dan goede laadmogelijkheden op de zakelijke locaties? Voor welke medewerkers is thuisladen een NoGo? Benoem mogelijke knelpunten en daarbij mogelijke oplossingen

Medewerkers

Inventariseer de behoefte van je medewerkers; gebruikers (reizen) en uitvoerenden (systemen, rapportages) bijvoorbeeld door middel van een medewerkerenquête of organiseer focusgroepen

*door vroegtijdig en frequent je medewerkers bij het project te betrekken creëer je draagvlak en ambassadeurs voor het nieuwe beleid.

Wagenpark (-beleid)

Bepaal in hoeverre het huidige beleid geschikt is voor elektrificatie en of er aanpassingen nodig zijn. Stel jezelf hiervoor onder andere de volgende vragen:

  • Zijn de budgetten toereikend?
  • Is er binnen elke leasecategorie een passend aanbod van elektrische voertuigen?
  • Per wanneer komen er goede alternatieven?
  • Wat is een mogelijk transitieplan voor alle expiraties?
  • Is er een hoofdstuk over laden in de regeling opgenomen?

Overige mobiliteitsregelingen

Zijn er nog andere regelingen naast de autoregeling? Bijvoorbeeld een kilometervergoeding, thuiswerkvergoeding of OV-regeling? Bepaal welke uitbreidingen er mogelijk zijn die duurzame mobiliteit bevorderen. Denk hierbij aan een fietsleaseregeling, OV-kaart voor alle medewerkers en gedifferentieerde kilometervergoeding.

Laadmogelijkheden

Als alle leaserijders elektrisch gaan rijden. Zijn er dan goede laadmogelijkheden op de zakelijke locaties? Voor welke medewerkers is thuisladen een NoGo? Benoem mogelijke knelpunten en daarbij mogelijke oplossingen

Deze klanten gingen je voor