Ja, elektrisch rijden is goedkoper dan op benzine of diesel!

Uiteraard wel met enige nuance.

Wil je een elektrische auto kopen dan is deze in aanschaf duurder dan een benzine of dieselauto. Deels verdien je dit terug door lagere onderhoudskosten. En om elektrisch rijden te stimuleren hoef je ook geen wegenbelasting te betalen. Zoals het er nu naar uitziet worden elektrische auto’s tot 2025 vrijgesteld van wegenbelasting. Het grootste verschil zit echter in de brandstofkosten die voor een elektrische auto veel lager zijn. Vandaar, hoe meer kilometers je rijdt, hoe positiever het kostenplaatje in het voordeel van je elektrische auto.

Een rekenvoorbeeld

Laten we het antwoord van deze vraag onderbouwen met een rekenvoorbeeld van de Volkswagen Golf. De Golf leent zich hier het beste voor omdat deze auto zowel elektrisch als met benzine en dieselmotor verkrijgbaar is.

Om het vergelijk zo zuiver mogelijk te houden hebben we de meest gelijken uitvoeringen gepakt. Hierbij hebben we onder andere gelet op automaat, vermogen en uitrustingsniveau.

Voor een realistisch uitgangspunt hebben we een jaarkilometrage van 20.000 genomen. De looptijd is 4 jaar. Voor dit rekenvoorbeeld hebben we de leasetarieven van LeasePlan gebruikt. Voor het berekenen van de kosten van een specifieke auto heeft de ANWB een handige tool.

Is elektrisch rijden goedkoper?

Versimpeld rekenvoorbeeld van totale kostenvergelijk elektrische Golf versus benzine en diesel

Het omslagpunt ligt voor elektrisch rijden op 5.285 km per jaar

Het leasetarief is voor de benzine Golf lager dan voor de e-Golf. Rijd je dus weinig kilometers dan is een benzine auto de beste keus. Het omslagpunt ligt echter erg laag. Ga je meer dan 5.285 km per jaar dan is elektrisch rijden goedkoper (in dit voorbeeld). En daarna gaat het hard want bij een jaarkilometrage van 20.000 bedraagt het verschil al €90 per maand. Voor de brandstofprijzen hebben we de landelijke adviesprijzen gebruikt. Door slim te tanken kan je hier tot 10% op besparen. Echter kan het voordeel bij slim laden nog veel verder oplopen aangezien de laadtarieven nogal uiteen lopen. Voor het verbruik en de actieradius hebben we praktijkwaarden aangehouden, onder andere van TNO.

Ook qua bijtelling is een elektrische auto goedkoper

Moet je de auto zelf betalen dan wordt een elektrische variant al snel interessant. Krijg je hem van je werkgever en hoef je alleen bijtelling te betalen dan ben je helemaal spekkoper. Dankzij de 4% bijtelling voor elektrische auto’s is elektrisch rijden vrijwel altijd goedkoper dan benzine of diesel. Voor de e-Golf is dit voordeel bijna 5x zo groot.

Kosten laadpaal en baten subsidies

Waar je nog wel rekening mee moet houden zijn kosten voor een eventuele laadpaal. Wil je bijvoorbeeld een laadpaal thuis installeren, houd dan een stelpost van €1.500 aan. Haal je dit bedrag af van de besparing à €4.410 na 4 jaar dan houd je alsnog een kleine €3.000 over!

Wat we niet hebben meegenomen in dit voorbeeld zijn de extra baten voor subisidies, lees hier welke mogelijkheden er zijn.

Uitgebreide versie rekenvoorbeeld totale kosten elektrische auto versus benzine en diesel

Neem voor advies bij het elektrificeren van je leaseregeling contact met ons op>>>