Eigen bijdrage en bijtelling leaseauto verrekenen

Wist je dat je de eigen bijdrage en bijtelling voor de auto van de zaak mag verrekenen? Wanneer je een auto van de zaak ook voor privédoeleinden wilt gebruiken dan betaal je daar fiscale bijtelling voor. Er zijn echter een aantal aftrekposten waarmee je je bijtelling kunt verlagen. Dit zijn privé-, dus netto, uitgaven die je van je bruto bijtelling af mag trekken.

De meest interessante is een eigen bijdrage van de werknemer aan de werkgever. Leg in je autoregeling vast met welk bedrag de algemene eigen bijdrage voor privégebruik wordt verhoogd. Vermeld hierbij de overschrijding van de leasenorm. Vervolgens kan deze (netto) eigen bijdrage worden verrekend met de (bruto) bijtelling.

Voorbeeld:

Werknemer heeft een normleasebudget van €700 en wil een auto leasen van €800 (volgens de normcalculatie). De werknemer betaalt daarom (€800 – €700=) €100 eigen bijdrage per maand. Deze wordt verrekend met het nettoloon.

Vervolgens kan dit worden afgetrokken van de bruto bijtelling. Stel de bijtelling is 22% over €45.000 dan is de bruto bijtelling €825 per maand. Na verrekening wordt dit (€825 – €100=) €725 per maand. Wat de netto impact is hangt af van je inkomen en lees je in het artikel over netto bijtelling.  Let wel op of er nog consequenties zijn voor je inkomensafhankelijke algemene heffingskorting en arbeidskorting.

Kort samengevat betekent dit:

  • voor de werknemer dat de €100 eigen bijdrage hem netto ongeveer de helft gaat kosten vanwege de verrekening met de bijtelling
  • voor de werkgever dat de kosten met €100 omlaag gaan vanwege de bijdrage door de werknemer

Welke andere kosten kunnen mogelijk worden afgetrokken van de bruto-bijtelling?

Er zijn nog een aantal andere uitgaven waarvoor je je werkgever kunt vragen deze te verrekenen met je bijtelling. Er zijn wel een aantal voorwaarden, onder andere dat in de autoregeling is vastgelegd dat je deze kosten mag verrekenen. De volgende kosten kunnen worden verrekend:

  • zelf betaalde brandstof in het buitenland;
  • parkeerkosten;
  • auto-accessoires;
  • eigen risico bij schade;
  • boete / afkoopsom bij voortijdige beëindiging van het leasecontract

 

Kan ik afzien van de bijtelling voor mijn leaseauto?

Ja, dat kan. Je hoeft namelijk geen bijtelling te betalen als je in één kalenderjaar minder dan 500 kilometer privé rijdt. Voorwaarde is wel dat je dit kunt aantonen middels een valide rittenregistratie en dat je de “verklaring geen privégebruik auto” bij de belastingdienst hebt ingediend.

Om te weten wat de exacte consequenties zijn voor jouw situatie, raadpleeg altijd je accountant of fiscalist.

Wil jij verder geholpen of ontzorgd worden met je wagenpark? Neem contact op met De Mobiliteitsbaas>>>