PUBLICATIE In het Magazine van NVP Netwerk voor HR Professionals

Kun je als HR-professional de rol van mobiliteitsexpert vervullen?

Bij veel organisaties ligt de verantwoordelijkheid voor het mobiliteitsbeleid bij de hr-afdeling. Dit vergt, naast veel tijd, ook steeds meer kennis. Kennis van technologische ontwikkelingen maar ook op het gebied van de steeds veranderende wet- en regelgeving, fiscaliteit, subsidies en klimaatplannen. De hr-adviseur krijgt hierdoor, noodgedwongen, steeds meer de rol van mobiliteitsexpert en kent verschillende uitdagingen.

  1. De complexiteit voor het opstellen en bijhouden van het mobiliteitsbeleid neemt toe.

Beleid dat vorig jaar nog actueel was, is nu al achterhaald. Het aantal stakeholders neemt toe en die hebben bovendien een steeds luidere stem. Medewerkers willen een aantrekkelijk beleid met veel keuzevrijheid en flexibiliteit. Er moet invulling worden gegeven aan steeds striktere duurzaamheidsdoelstellingen en uiteraard mag ook het kostenaspect niet uit het oog verloren worden. Terwijl de brandstofprijzen en schaarste op de automarkt nog nooit zo extreem zijn geweest.

  1. Operationele uitvoering van het beleid vergt steeds meer tijd.

Wagenparkbeheer is intensiever geworden. Leveringsproblemen van autofabrikanten en de switch naar elektrische auto’s leiden tot veel extra vragen van medewerkers. Administratieve verplichtingen nemen toe, bijvoorbeeld door verandering van de reiskostenregeling, door IFRS of de verplichting vanaf 2023 om de CO2 uitstoot van alle zakelijke reizen te administreren. Hercalculaties van leasemaatschappijen worden vaak blind goedgekeurd omdat de tijd en expertise ontbreekt om deze kritisch te beoordelen. Met aanzienlijke kostenstijging als gevolg.

  1. Het aantal leveranciers neemt toe.

Naast een leasemaatschappij en autoleverancier zijn er steeds meer aanbieders op de markt die wat van je willen. Bijvoorbeeld voor het verzorgen van laadpalen, laadpassen, mobiliteitskaarten, e-bikes of deelmobiliteit. Ongetwijfeld zitten er goede concepten tussen die je organisatie verder kunnen helpen. Vaak ontbreekt het aan tijd en noodzaak om dit rustig en uitgebreid te onderzoeken. Zolang het met huidige leveranciers wel aardig loopt, laat je het zo.

Er liggen mooie kansen om zowel het beleid als de uitvoering te verbeteren. Als hr-adviseur ben je echter voor veel meer zaken verantwoordelijk dan alleen de mobiliteit van je medewerkers. De Mobiliteitsbaas ontzorgt daarom bij alle mobiliteitsvraagstukken. Als onafhankelijk sparring partner voor beleid, beheer en inkoop van mobiliteit kunnen we direct van toegevoegde waarde zijn. Bijvoorbeeld door een zogenaamde “one-stop-shop” oplossing. Één loket voor alle mobiliteitszaken. Hierdoor kunnen we veel werk uit handen nemen en tegelijkertijd helpen we jouw organisatie verder.

Voor meer informatie neem contact op met De Mobiliteitsbaas